Πολιτική απορρήτου

Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα μας είναι η : www.sportdrive.gr.

Τι προσωπικά δεδομένα κρατάμε και για πιο λόγο

Σαν ιστοσελίδα προσωπικά δεδομένα σας,  αποθηκεύουμε μόνο αν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας.

Cookies

Για την δική σας διευκόλυνση, καθώς και για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιούμε “cookies“ κατά την αλληλεπίδρασή μας με το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα “cookies” είναι πληροφορίες που αποστέλλονται από τον υπολογιστή ενός επισκέπτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο δικτυακό τόπο. Τα “cookies” μας παρέχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουμε τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στο δικτυακό τόπο και να αποθηκεύουμε προσωρινά δεδομένα. Σε καμμία περίπτωση, δεν αναγνωρίζεται η ταυτότητα των επισκεπτών.

Φόρμα επικοινωνίας

Τα μοναδικά στοιχεία που αποθηκεύουμε εφόσον χρησιμοποιηθεί η φόρμα  επικοινωνίας είναι το όνομα και το email σας , και αυτά αφού προηγουμένως έχετε αποδεχθεί με τους όρους χρήσης. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται από το server μας μηνιαία.

Διαμοιρασμός προσωπικών δεδομένων

Σε καμία περίπτωση περίπτωση δεν διαμοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας

Τα λιγοστά στοιχεία που αποθηκεύονται αν χρησιμοποιηθεί η φόρμα επικοινωνίας μπορείτε να ζητήσετε να τα διαγράψουμε και πριν τον μήνα επικοινoνώντας με τον διαχειριστή στο info@sportdrive.gr

Όροι

Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που παρέχει η παρούσα δικτυακή διεύθυνση υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δύνανται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε να επαναλαμβάνετε την ανάγνωση και μελέτη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ότι η συνέχιση της χρήσης του δικτυακού τόπου από την πλευρά σας θα σημαίνει ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

Πληροφορίες

Οι πληροφορίες που δίδονται στην παρούσα δικτυακή διεύθυνση βασίζονται στην αντίληψη των συντακτών του Ιστότοπου  για τις εξελίξεις στον χώρο του αυτοκινήτου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης. Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να επηρεαστούν από μελλοντικές εξελίξεις. Μολονότι οι συντάκτες του Ιστότοπου προσπαθούν να ελέγχουν την ακρίβεια όλων των πληροφοριών, δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση ούτε παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την ακρίβεια, επάρκεια, αρτιότητα ή εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα δικτυακή διεύθυνση έχουν προέλθει από άλλες πηγές.

Οι πληροφορίες, το υλικό και το περιεχόμενο που διατίθεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου δύνανται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Καμία Εγγύηση

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου διατίθεται χωρίς καμία εγγύηση προς εσάς. Τόσο εμείς όσο και οι τρίτοι παροχείς περιεχομένου δεν παρέχουμε καμία εγγύηση. Οι πληροφορίες του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχονται “ως έχουν” και “ως υπάρχουν” και στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, δεν παρέχουμε ή προβαίνουμε σε οποιαδήποτε εγγύηση ή δήλωση, ρητή ή έμμεση όσον αφορά στις εν λόγω πληροφορίες.

Δεν δηλώνουμε ότι εγγυόμαστε ότι ο παρών δικτυακός τόπος θα είναι διαθέσιμος ή ότι θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας, ότι η πρόσβαση θα είναι ανεμπόδιστη, ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις, αδυναμίες, σφάλματα ή παραλείψεις και ότι δεν θα μεταδοθούν ιοί ή άλλα επιζήμια στοιχεία στον υπολογιστή σας. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη η επαρκής προστασία και η λήψη εύλογων και κατάλληλων προφυλάξεων.

Δεν εγγυώμαστε την ακρίβεια, λειτουργικότητα ή την απόδοση οποιουδήποτε λογισμικού τρίτων μερών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Συνδέσεις με Δικτυακούς Τόπους ή Περιεχόμενο Τρίτων Μερών

Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη χρήση υπερσυνδέσεων του παρόντος δικτυακού τόπου. Παρέχουμε υπερσυνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες του Διαδικτύου μόνο για λόγους ενημέρωσης και ευκολίας. Δεν υποδηλώνεται καμία έγκριση των δικτυακών τόπων ή του περιεχομένου τρίτων μερών. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο οποιουδήποτε δικτυακού τόπου ή σελίδας για την οποία υπάρχει υπερσύνδεση στον παρόντα δικτυακό τόπο. Δεν έχουμε ελέγξει το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων ή σελίδων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους ή την πολιτική απορρήτου των δικτυακών τόπων για τους οποίους υπάρχει υπερσύνδεση για να κατανοήσετε τις συνέπειες που θα σημαίνει για εσάς η χρήση του δικτυακού τόπου.

Δεν ευθυνόμαστε για την ακρίβεια, την εγκυρότητα ή τη συνεχή διαθεσιμότητα ή παρουσία περιεχομένου υπερσυνδέσεων ή δικτυακών τόπων ή σελίδων συνδεόμενων με τον παρόντα δικτυακό τόπο. Οι συνδέσεις με τοποθεσίες διαβιβάσιμου λογισμικού υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσκολία ή συνέπεια σε σχέση με τη διαβίβαση του λογισμικού. Η χρήση οποιουδήποτε διαβιβάσιμου λογισμικού διέπεται από τους όρους της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης, αν υπάρχει, που συνοδεύει ή παρέχεται με το λογισμικό.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδεχομένως προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες ενημέρωσης ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη. Καμία επιβεβαίωση ή έγκριση τρίτων μερών ή συμβουλή, άποψη, πληροφορία, προϊόντα ή υπηρεσίες αυτών δεν εκφράζονται ή υπονοούνται από οποιαδήποτε πληροφορία του παρόντος δικτυακού τόπου. Δεν ελέγχουμε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και δεν ευθυνόμαστε για την ακρίβεια, την εγκυρότητα, τη συνεχή διαθεσιμότητα ή την παρουσία αυτού του περιεχομένου.

Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Τα κοινά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας αποστέλλετε μέσω Διαδικτύου μπορεί να εμποδιστούν, να χαθούν ή να τροποποιηθούν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα μηνύματα αυτά απέναντί σας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για οποιαδήποτε ζημία που έχει σχέση με μηνύματα που εστάλησαν από εσάς σε εμάς μέσω κοινού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εμπορικά Σήματα και Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα επί των σελίδων, προβαλλόμενων στοιχείων, πληροφοριών και όλων των υλικών στη διάταξη που βρίσκονται, τα οποία περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί σε εμάς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε, να κάνετε αυτόματη λήψη ή προσωρινή αποθήκευση αποσπασμάτων από τον παρόντα δικτυακό τόπο για την προσωπική σας ενημέρωση. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να επιφέρετε οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε υλικό που εκτυπώνετε ή λαμβάνετε αυτόματα από τον παρόντα δικτυακό τόπο, και μεταξύ άλλων, δεν μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε οποιοδήποτε διακριτικό σήμα ή λεζάντα από το εν λόγω υλικό. Απαγορεύεται η διανομή των εν λόγω υλικών σε τρίτους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός αν υποβάλετε σχετική αίτηση και λάβετε τη γραπτή έγκρισή μας. Συγκεκριμένα, κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μέρος του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή να συνδέσει οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την πρότερη γραπτή έγκρισή μας ή τη συγκατάθεση του αντίστοιχου υπευθύνου του Ιστότοπου.

Το περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου παροχέα που διατίθεται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή μέσω αυτού δεν δύναται να αντιγραφεί, να ανατυπωθεί, να διανεμηθεί, να δημοσιευθεί, να μεταφερθεί, να διαβιβασθεί, να τροποποιηθεί, να πωληθεί, να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους που ανακοινώνονται, όπως προβλέπεται κατά καιρούς από τρίτους παροχείς δεδομένων ή υπηρεσιών στον παρόντα δικτυακό τόπο, όπως για παράδειγμα οφείλετε να συνάπτετε μια άμεση σύμβαση με το εν λόγω τρίτο μέρος όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα τους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε παράνομο, καταχρηστικό, συκοφαντικό, αντικείμενο στα χρηστά ήθη ή απειλητικό τρόπο.

Ο παρών δικτυακός τόπος δεν απευθύνεται σε ανηλίκους.

Ισχύον Δίκαιο

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και την ερμηνεία των παρόντων όρων ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας

Η παρούσα Δήλωση περιλαμβάνει την πολιτική μας και τη δέσμευσή μας για την εξασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων και πληροφοριών. Παρακαλούμε να μελετάτε την παρούσα δήλωση τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Συμφωνείτε ότι η συνέχιση της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου μετά την οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας δήλωσης θα αποτελεί αποδοχή της από μέρους σας.